Graficke pismenko Kostelík je malý, loď je jen nepatrně delší než kněžiště. Je jednolodní, gotický se žebrovou klenbou, plochostropou lodí a pětiboce ukončeným presbytářem. Strop lodi prkenný, rozdělený ve čtverce.

 
Graficke pismenko Až do r. 1541 připomínal spíše kapli než farní kostel, věž byla postavena právě tohoto roku.
 
Graficke pismenko Kostel je cenný především svojí freskovou výzdobou. Zobrazují celou plejádu svatých, mimojiné sv. Jakuba Většího, kterému je kostel zasvěcen. Jeho obraz byl asi na původním oltáři, který se však nedochoval. Současný oltář pochází až z první poloviny 16. století. Fresky byly po dlouhou dobu omítnuty, asi od husitských válek. Kdo je tvůrcem freskové výzdoby není známo. První restauraci fresek prováděl v letech 1942 – 1943 akademický malíř Čila. Další restaurace fresek probíhaly v šedesátých letech 20. století a po r. 1995.

Text: popis
16.2. 2007 - Pavel Vítek


OOO