Graficke pismenko Původně raně barokní kostelík sv. Alžběty z roku 1690. Byl postaven jako součást špitálu, ke kterému přilehá svým kněžištěm. V předhusitské době se zde podle archeologických průzkumů nacházelo pohřebiště. První zmínky o špitálu, jehož vlastníkem bylo město Tábor jsou z let 1443-1444. Podle jiných autorů byla kaple založena až v roce 1718. Opravována v roce 1946 a později.

 
Graficke pismenko Kaple je jednolodní, plochostropá s průčelím završeným valutovým štítem.
 
Graficke pismenko Budova bývalého špitálu, která tvoří s kapličkou jednotný celek je v majetku města Tábor. Kaplička je snad spravována pravoslavnou církví.

Text: historie
11.2. 2007 - L.P. (Samek B., Umělecké památky Moravy a Slezska 2, [J/N], Academia, 1999)