kostel sv. Vavřince

kostel Matky Boží

Graficke pismenko Základní disposici kostela tvoří vysoká loď a stejně vysoký chór s trojbokým závěrem. Severozápadní nároží zaujímá vysoká věž. Kostel má tři portály, severní chrání gotická předsíň. Původní středověká sakristie byla přestavěna po roce 1725.

 
Graficke pismenko Gotická trojlodní stavba je v severním nároží západního průčelí doplněna hranolovitou věží, po severní a jižní straně trojlodí předsíněmi a na jižní straně ještě barokní sakristií. Trojlodí, pětiboce uzavřené kněžiště a předsíně jsou sklenuty křížovou žebrovou klenbou s cihlovými poli, sakristie dvěma poli křížové klenby bez žeber s nástropními štukaturami.
 
Graficke pismenko Raně barokní portálový hlavní oltář zdobí obrazy Jana Jiřího Heinsche. Levý boční oltář zdobí socha Piety od F. Morávka z roku 1756. Pravý novogotický boční oltář zdobí sochy sv. Václava, sv. Aloise a sv. Jana Nepomuckého z roku 1882.
 
Graficke pismenko Ve věži jsou umístěny tři zvony, Václav z roku 1507, Median z roku 1574 a nový zvon Vavřinec, zhotovený v roce 1999.

Text: popis
23.2. 2007 - Pavel Vítek