kostel sv. Vavřince

kostel Matky Boží

Graficke pismenko Kostel sv. Vavřince byl původně zasvěcen Matce Boží. Stavěn byl asi na přelomu 13. a 14. století. Roku 1311 byl kostel, nebo alespoň jeho podstatná část, vysvěcen. Jako farní kostel je prvně doložen v roce 1358. Tehdy kostel až do husitské doby patřil kanovnické kapitule při kostele sv. Apolináře v Sadské, v roce 1362 přenesené na Nové Město pražské.

 
Graficke pismenko Od husitského období bylo v kostele zavedeno přijímání pod obojí a kostel i celé město zůstalo utrakvistické, později luteránské, až do roku 1623. Toho roku byla zahájena násilné rekatolizace.
 
Graficke pismenko Původně gotická stavba byla upravována barokně, hlavně po pol. 17. století a v roce 1772. Horní část věže získala nynější podobu po velkém požáru v roce 1817. I přes tyto úpravy si však kostel ponechal základní gotickou podobu.

Text: historie
23.2. 2007 - Pavel Vítek