Graficke pismenko Ves Zavlekov se poprvé připomíná v r. 1334, kdy ji držel Dluhomil z Velhartic, zmiňovaný ještě v r. 1377. Patrně již on postavil na vysoké skále nad vsí tvrz, kterou po něm držel jeho syn Bušek. Buškova manželka prodala v r. 1404 ves Zavlekov, v níž se tehdy poprvé připomíná tvrz, Janovi z Herštejna a z Velhartic. Kolem r. 1480 koupil zavlekovský statek Puta Švihovský z Rýzmberka. On, či snad až jeho syn Břetislav, který statek zdědil asi v r. 1504, tvrz, zřejmě pro těsnost, opustil, takže r. 1544, kdy statek koupil Jan Chanovský Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, se uvádí jako pustá.

 
Graficke pismenko Z původní tvrze je dodnes patrný lichoběžníkový půdorys s válcovou baštou, která chránila vstup do objektu ze severní strany. Zachovány jsou dále sklepy bez kleneb a gotický portál v úrovni někdejšího prvního patra. Zřetelný je také příkop, jímž byla přerušena úzká skalnatá šíje, po níž se do tvrze vstupovalo. Na zbytcích tvrze byly za hraběte Taaffeho, který držel Zavlekov jako součást svého nalžovského panství, přistavěny v r. 1856 zdi a tvrz byla upravena na romantickou zříceninu.

Text: historie
11.11. 2011 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985


OOO