Graficke pismenko Udolní nádrž Jordán byla založena roku 1492, kdy byl přehrazen Košínský (Tismenice, Tismenický) potok a výtok upraven jen splavem v severozápadním rohu dnešní nádrže. Později někdy kolem roku 1508 byla voda od splavu svedena k vodárenským mlýnům, které vodu přečerpávaly do vodárny stojící ve východní části městských hradeb, přibližně 32 m nad hladinou nádrže Jordán. Původní čerpadlo poháněné vodním kolem bylo dřevěné a podle záznamů bylo v roce 1569 vyměněno za nové, opět dřevěné.

 
Graficke pismenko Pro lepší regulaci hladiny nádrže byla v roce 1693 místo splavu vybudována stavidla. I dnes jsou tři stavidlové uzávěry z dřevěných fošen ovládány ručně. Počátkem 18. stol. byla hráz osazena zábradlím a roku 1753 byla na hráz přeložena severojižní císařská (vídeňská) silnice. Hráz byla pravidelně opravována a v roce 1817 i zvýšena.
 
Graficke pismenko Někteří autoři uvádí, v souvislosti s rokem 1830, kdy byla nádrž naposledy vypuštěna i tzv. spodní výpusť. V této souvislosti je zmiňováno, že nádrž byla vypuštěna v průběhu 4 dnů, ale napouštění trvalo téměř půl roku. Podle jiných autorů byla spodní výpusť snad zrušena již v roce 1820. V roce 1873 bylo dřevěné čerpadlo nahrazeno kovovým. Čerpání vody bylo ukončeno roku 1886.
 
Graficke pismenko Nádrž Jordán byla 30.6.1992 prohlášena kulturní památkou a od roku 1995 je jejím vlastníkem město Tábor. V roce 2001 začala etapová rekonstrukce hráze. Protože nádrž byla naposledy vypuštěna v první polovině 19. stol. a pro její důkladné vyčištění je nutné i vypuštění je v plánech na rok 2007-2013 vybudování spodní výpusti.

Text: historie
8.2. 2007 - L.P.


OOO