Graficke pismenko Radnice je dvoupatrovou nárožní budovou s pětipatrovou nárožní hodinovou věží, nahoře s vyhlídkovým ochozem. Přízemní podloubí nese pět sloupů. Na nároží věže je socha rytíře Hrona z rodu Načeradiců, údajného zakladatele Náchoda od sochaře Čeňka Vosmíka (podle návrhu Mikoláše Alše) a také městský znak. V 2. patře věže je v čele arkýř a z boku balkon. Střecha věže je vysoká, s nárožními věžičkami, lucernou, cibulí a špicí. Samotná radnice má sedlové střechy s ozdobnými štíty. Fasáda budovy je zdobená rustikou a sgrafity. Figurální sgrafita provedl r. 1909 podle kartonů Mikoláše Alše malíř L. Novák. Znázorňují sv. Václava, Jiřího z Poděbrad a postavy měšťanů s purkmistrem.

 
Graficke pismenko Předsíň a přízemní hala jsou zaklenuty křížovými klenbami. Jednotlivá patra spojuje dvouramenné schodiště. Mázhaus v 1. patře je zaklenutý s pěti páry výsečí. Radnice je bohatě dřevěně obložena, s hodnotným dřevěným ostěním dveří. V 2. patře je původně zasedací síň radnice, dnes obřadní síň.

Text: popis
13.1. 2014 - Pavel Vítek, E.H. podle Historické radnice Čech, Moravy a Slezska 2., Zdeněk Fišera, Libri 2010