Raně gotický hrad z r. 1382 postavil oblíbenec krále Václava IV. Purkart z Janovic. Od r. 1474 je v držení Lobkoviců. Při úpravách hradu byl povolán stavitel Jiří Aichbauer. Malířská výzdoba interiérů pochází až ze 2. pol. 18. stol. Hrad je zachovaný.
Hlavní obrázek místa
© Alena Volná, 4/2007
Graficke pismenko Po roce 1989 byl hrad vrácen rodu Lobkowiczů. V roce 1998 Lobkowiczové prodali hrad příbuznému rodu po předcích, jejímž představitelem je RIPRAND, GRAF VON UND ZU ARCOZINNEBERG. Tato rodina spojuje staré šlechtické rody severoitalských Arco a bavorských Zinneberg.
Hrad není pro veřejnost přístupný a s jeho zpřístupněním se v budoucnosti neuvažuje. (Hrady.cz děkují za informaci)
5.7. 2004

  historie

  Podle lidové pověsti zvolily místo pro hradní stavení samy pekelné mocnosti. Práce na velkolepém díle byla započata původně na Skuhrovském vrchu, avšak čerti odtud každou noc neúnavně odnášeli na nynější místo vše, co dělníci přes den vystavěli. S těžkými břemeny démoni odpočívali na Drahách u Počepic. Na tuto skutečnost poukazovalo lidové označení “Čertovo sedlo”. Stavitelé pekelníkům dlouho vzdorovat nevydrželi a podřídili se jejich vůli. Hrad

  www.vysoky-chlumec.cz, 23.3. 2004
  Hrad Chlumec se připomíná poprvé v r. 1382, kdy se uvádí zdejší purkrabí Zbyněk; v r. 1385 je znám jako držitel hradu Purkart z Janovic, oblíbenec Václava IV. Ale mnohem dříve tu bylo jiné sídlo, po kterém se r. 1235 psal Mrákota a r. 1250 Vintíř z Chlumce. Zda stálo také až na temeni vrchu zvaného Chlumec nebo níže pod ním, kde pak vyrostla v podhradí ves stejného jména, nedá se dnes určit. Po Purkartovi z Janovic († 1397) zůstalo několik synů,

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985, 11.11. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Příbram  (PB)
  Vysoký Chlumec