radnice

Kežmarok
Původní gotická budova uprostřed Hlavního náměstí z r. 1461 byla v l. 1541-1555 přestavěna renesančně.Věž přistavěna r.1641. Po požáru v r.1779 klasicistní přestavba. Dnešní podoba je po požáru z r. 1922. Sídlo městského úřadu.
Hlavní obrázek místa
radnice v Kežmarku od jihu
© Jan P. Štěpánek 05/2008
Graficke pismenko Slovenské okresní město Kežmarok, zvané také často jako „perla pod Tatrami“, má stejně jako ostatní významná historická centra i svou výstavnou historickou budovu radnice. Ta kežmarská se nachází osamoceně uprostřed Hlavního náměstí, respektive v jeho západní části.
Historie současné radnice s klasicistní fasádou až do poloviny 15. století, kdy jí předcházel gotický radní dům.
V současnosti radnice slouží svému původnímu účelu a je sídlem Městského úřadu v Kežmarku. Přístupná je pouze v úředních hodinách.
Jan P. Štěpánek, 24.1. 2007

  historie

  Historie kežmarské radnice
  Historie kežmarské radnice sahá až do roku 1461, kdy byla vystavěna měšťany v doznívajícím gotickém slohu. V letech 1541 - 1555 proběhla rozsáhlá přestavba radního domu v tehdy módním renesančním slohu. Věž radnice pochází z roku 1641. Po velkém požáru v roce 1779 byla čistě renesanční stavba přestavěna v klasicistní patrovou budovu s atikou a vysokou věží. Současný vzhled radnice získala až v roce 1922, po posledním velkém požáru. Tehdy

  Jan P. Štěpánek s využitím www.kezmarok.net, 24.1. 2007

  popis

  Radnice je tvořena klasicistní dvoupatrovou samostatnou budovou na půdoryse čtverce. Z obvodu západní pětiosé fasády vystupuje mělký tříosý patrový rizalit ukončený v úrovni 2. patra trojúhelným tympanonem. Severní i jižní fasáda jsou takřka shodné, pětiosé. Z obvodu pětiosé východní fasády opět vystupuje mělký, oproti západnímu užší jednoosý rizalit. Stejně jako západní rizalit je i tento východní v úrovni 2. patra zakončen trojúhelným

  Jan P. Štěpánek, 24.1. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  ostatní
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Slovensko
  Prešovský