Pravoslavný kostel v rusko-byzantském slohu byl postaven v l. 1893-98, stavitel Gustav Wiedermann. Za 1. sv. války zrekvírovaná zvonkohra, za 2. sv. války sloužil jako sklad. Obnoven ve 2 pol. 20. stol. Bohatě zdobená stavba s kopulí, v interiéru dřevěný ikonostas s malbami světců od malíře Tjurina.
Hlavní obrázek místa
kostel sv. Petra a Pavla - letecký snímek
© Radovan Smokoň 09/2008
Graficke pismenko Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla v Karlových Varech, zvaný také ruský kostel, byl postaven po opakované finanční sbírce, iniciované karlovarskými lékaři a pravoslavným knězem Nikolajem N. Pisarevským mezi srbskou a ruskou lázeňskou klientelou. Byl postaven v letech 1893 až 1898 stavitelem Gustavem Wiedermannem podle byzantsko-staroruského kostela v Ostankinu u Moskvy. Za 1. světové války byla zrekvírována zvonkohra, za 2. světové války sloužil kostel jako sklad. Obnoven byl ve 2. pol. 20. století.
Iva Spurná, 23.1. 2007

  popis

  Byzantizující centrální stavba. Půdorys kostela s půlkruhovým závěrem vychází z řeckého kříže, jehož kvadratický střed převyšuje postranní apsidy. Nad křížením je kupole s lucernou a soustava pěti vížek s cibulovitými pozlacenými báněmi. Budova je situována ve svažitém terénu východní stranou k lázeňskému centru v Karlových Varech a hlavní vstup do kostela je ze západu z rozšířeného chodníku z ulice Krále Jiřího. Exteriér je bohatě

  Iva Spurná, E. Horáková, 23.1. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  není známo
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Karlovy Vary  (KV)
  Karlovy Vary