Důl Petr Bezruč

Důl Terezie, Bergschacht

Historie dolu Petr Bezruč - Terezie

Graficke pismenko Důl Petr Bezruč, původně jáma Terezie, byl založen roku 1840 na hladnovském kopci Jaklovec. Založení však předcházel od roku 1838 důlní průzkum těžařstvem J. Gross a spol. V roce 1843 se jáma dostává do rukou Salomona Mayera Rothschilda a jeho Vítkovických kamenouhelných dolů. Velký rozmach dolu a expanzi jeho uhlí zajistilo v r. 1862 připojení na Báňskou dráhu. Tehdy byla původní mělká těžba změněna na hlubinnou. V roce 1867 byla vystavěna velká třídírna uhlí. Součástí dolu Terezie byla od roku 1879 jáma Vizina a od roku 1883 i jáma Jindřich.V období 1. světové války byly vystavěny současné památkově chráněné těžní věže. Roku 1924 byla uzavřena koksovna.

 
Graficke pismenko V období 2. světové války, v roce 1942, byla Terezie přejmenována na Bergschacht. Tento název však nevydržel dlouho. Po skončení války se důl vrátil k názvu Terezie, ale již 17. července 1946 byl název znárodněného dolu změněn na počest „slezského barda“ na Petr Bezruč. Znárodněný důl se stal součástí státního podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly Ostrava, dnešní OKD. V roce 1961 se součástí dolu Petr Bezruč stal i nedaleký důl Trojice. V roce 1967 pak vznikl skupinový důl Ostrava, který spojoval všechny jámy spadající pod důl Petr Bezruč a pod důl Zárubek. Další reorganizace nastala v r. 1987, kdy byly doly Ostrava a doly Hlubina spojeny pod jeden podnik s názvem Důl Ostrava.
 
Graficke pismenko Vraťme se ale k samotnému dolu Petr Bezruč. V roce 1962 se součástí areálu dolu stala nová kladivová těžní věž, která se stala hlavní dominantou areálu.S útlumem těžby uhlí na Ostravsku a zastavením dolování v samém centru Ostravy došlo postupem času i na zastavení těžby v dole Petr Bezruč. Stalo se tak 30. června 1992, kdy vyjel poslední vytěžený vozík s uhlím. Po ukončení těžby byly jámy zasypány a areál revitalizován. Nevzhledná novější kladivová těžní věž byla 14. 8. 2008 odstřelena a dvojice starých kovových těžních věží byla prohlášena za technickou památku. Areál nečinného dolu Petr Bezruč byl vydělen ze společnosti OKD a stal se součástí státního podniku DIAMO, odštěpný závod Odra. Ten se zabývá likvidací a revitalizací bývalých dolů na Ostravsku.

Text: historie
10.10. 2008 - Jan P. Štěpánek s využitím K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2000


OOO