Graficke pismenko Skutečný původ i stáří smírčího kamene jsou bohužel neznámé ale existují přinejmenším dvě různé pověstí o jeho původu. Jedna z verzí je (dle dobových kronik) datována rokem 1741, kdy místní faru napadli lupiči ale zdejší farář, pan Dismas Witman, se jim postavil na odpor se sekyrou v ruce a v nastalém zápase jednoho ze zlodějů zabil a druhého zranil. Jako pomstu lupiči ještě stihli zapálit stodolu.

 
Graficke pismenko Druhou a mnohem prozaičtější verzí je, že kdysi (bez přesnějšího datového určení) byla provedena kompletní oprava střechy místního kostela, při které jeden z tesařů nešťastnou náhodou spadl z lešení a na místě zemřel. Proto právě údajně to vyobrazení tesařské širočiny.
 
Graficke pismenko Těžko dnes určit, která verze je pravdivá ale zajímavé jsou jistě obě.

Text: pověsti
17.1. 2007 -