Gotický hrad se poprvé připomíná k roku 1351, kdy byl majetkem Vamberků. R. 1406 ho po půlročním obležení dobyla vojska Václava IV. Podruhé byl hrad dobyt a zničen vojsky města Plzně a krále Matyáše Korvína v r. 1478. Z hradu je dnes zřícenina.
Hlavní obrázek místa
© Jiří Čížek 02/2007
Graficke pismenko Severně od Plzně u vesnice Druztová naleznete skromné zbytky bývalého hrádku. Archeologický výzkum, který odhalil zdi tohoto nevelkého hradu dopomohl k postupnému zániku toho, co ještě zbylo. Nalézti můžete nevelké zídky, tesané schodiště.
28.5. 2002

  historie

  Hrad vystavěl kolem roku 1300 vladyka Ratmír. Po Švambercích jej drželi vladykové z Chrástu. Václav IV. hrad půl roku obléhal a roku 1406 dobyl. Roku 1478 zničila hrad spojená vojska města Plzně a uherského Matyáše Korvína.Hrad měl oválnou podobu. Zachovaly se podzemní prostory paláce, přístupné schodištěm a raně gotickým portálem v jižní části hradu. Zbytky strážnice u brány. Z ostatních staveb při obvodové zdi pouze nezřetelná torza. Na severu

  23.7. 2004
  Hrad Věžka stával na příkrém návrší, rozděleném hlubokou roklí ve dvě části, proti kostelu v Druztové. Opevnění hradu zesilovala nejen řeka Mže, ale také již zmíněný hluboký příkop, jímž. protékal potok, do něhož se mohla pomocí jezu napouštět i voda z řeky. Na severní straně byla brána s padacím mostem, který vedl na protější pahorek, kde bylo opevnění chránící vlastní hrad. Přesný popis půdorysu hradu není znám, ale zdá se, že měl tvar pecky.

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985, 11.11. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-sever  (PS)
  Druztová