Graficke pismenko Filiální kostel sv. Martina biskupa v Horním Slivně (patrocinium sv. Martina doloženo k roku 1670) býval za starých dob samostatným kostelem farním. Zdejší plebánie je doložena již k roku 1362. Obec se nazývala i Menší Slivno či Slivenec (Slivno/ Sliven Minus). Roku 1384 paltila zdejší plebánie pololetně 5 grošů papežského desátku, což svědčí o tom, že nepatřila k nejchudším, ale rozhodně také ne k nejbohatším předhusitským farním beneficiiím. Ze staré doby známe jména některých plebánů: 1363 Václav po + Mikuláši,1367 Maršík(?) po + Václavu, 1412 Hanek po +, 1413 Václav z Mladé směnil s Petrem, 1418 Přibyslav z Jažlovic směnil s Václavem, 1424 Jan ze Solopysk směnil s Vavřincem.

 
Graficke pismenko Od husitských dob byla fara opuštěna a kostel se stal filiálním k farnosti dolnoslivenské (jako filiální doložen již k roku 1671). Tento stav trvá dodnes.
 
Graficke pismenko Zdejší kostel byl původně gotický, r. 1767 postaven po ohni jako barokní. Dnešní je pseudorománský, postaven v letech 1872-73 významným architektem tehdejší doby A. Aloisem Turkem (od něhož i projekt kostela ve Mšeně a zámecké kaple v Niměřicích mezi Beznem a Strenicemi.
 
Graficke pismenko Obdélný s věží a polygonálním presbytářem, zdobeným oblým vlysem, se soudobou malbou sv. Martina na koni od Josefa Hellicha z r. 1873 na klenbě presbytáře. Hlavní oltář pseudogotický, obrazy Kristus s hostií, po stranách sv. Vojtěch a Václav. Dva zvony z r. 1766. Na počátku 20. století (zpráva z roku 1903) se zde bohoslužby sloužívaly každou 3. neděli.

Text: historie
12.1. 2007 - Jan Nepomuk Jiřiště

tianDe Praha

© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu