Sobota, 28. listopad 2020. Svátek slaví Rene, zítra Zina

Graficke pismenko Zámecká budova v dnešní podobě je patrová budova nepravidelného půdorysu. Po úpravách v 19. stol. a především ve století 20. jsou fasády zcela hladké, i kdy původně byly členěné. Uvnitř přízemí se nacházelo několik místností zaklenutých valenými křížovými klenbami, v jedné místnosti se zachovala dodnes. Ostatní prostory byly opatřeny plochými stropy. Celková disposice přízemí nebyla novějšími úpravami příliš narušena. Nejvíce novějšími úpravami utrpělo patro budovy, které původně sloužilo k ubytování panstva.

 
Graficke pismenko Zámek až do konce osmdesátých let sloužil státnímu statku a po roce 1990 ustala jakákoliv péče o objekt. Nejprve byla porušena střešní krytina, která je nyní již v desolátním stavu. Škody způsobené právě chybějící střešní krytinou dokonávají dílo zkázy. Volně přístupný objekt byl vyrabován a také se z něj stává skládka odpadů. Bude-li zámek ponechán i nadále svému osudu, brzo budeme mít o jednu zříceninu zámku více.

Text: popis
9.1. 2007 - Pavel Vítek