Graficke pismenko Kostel se nachází v nejvyšším místě táhlého uzavřeného hřbetu, na místě, kde se již před stávajícím objektem rozkládalo hradiště. Hradiště nepravidelného oválného tvaru o velikosti cca 100 x 80 m dosud nebylo archeologicky přesně zařazeno. Z dosavadních nálezů časově nepříliš výrazných fragmentů keramiky lze jeho existenci klást do období pravěku a raného středověku, doby hradištní. Jeden keramický zlomek nese rysy starohradištního období. Vlastní kostel je volně stojící stavba, obklopená původně hřbitovem. Hlavní přístup je po kamenném schodišti šikmo do svahu od severní části vesnice.

Text: popis
1.1. 2007 - Radovan Smokoň, zdroj: Muzeum města Chomutova