Graficke pismenko První varianta kláštera z roku 1680 nebyla realizována, přednost dostala druhá z r. 1687 kladoucí důraz na výraznější uplatnění průčelí kostela obráceného k severu. Konvent byl postaven ve strohém duchu obvyklém pro kapucíny, jeho strohost byla později částečně setřena při úpravách pro farní účely.

 
Graficke pismenko Konventní kostel je obdélná stavba s prostým průčelím s barokním kamenným portálem završeným erbem stavebníka a letopočtem 1691, po obou bocích portálu byla obdélná okna, jejichž horní část byla v 18. století zaklenuta půlkruhem. O úroveň výše je kopie původní fresky vytvořená během obnovy v roce 1992.
 
Graficke pismenko Obdélná loď je má valenou klenbu s trojicí trojbokých výsečí, do středního pole se otvírá boční kaple sv. Barbory také zaklenutá valeně, nad níž byla r. 1884 vztyčena hranolová historizující zvonice. Na kapli od jihu navazuje spojovací chodba v 19. století rozšířená a zaklenutá plackovou klenbou nesenou dvěma toskánskými sloupy. Za chodbou je sakristie spojená chodbou s opět valeně klenutým závěrem kostela.
 
Graficke pismenko Patrový čtyřkřídlý klášter byl postaven východně od kostela, spojen s ním byl pomocí oratoří a schodištěm vedoucím z cel v patře do prostor za hlavním oltářem. Křídla jsou většinou dvoutraktová, při vstupu je vrátnice, ve východním křídle proti kostelu provozní prostory s kuchyní, v jižním křídle velký plochostropý refektář.
 
Graficke pismenko Přibližně oválný areál je dodnes obklopen vysokou barokní zdí s kapličkami, jižní část byla narušena stavbou nvodobého sportovního areálu s krytou halou.

Text: popis
1.1. 2007 - Zany