Mikulčice

Valy u Mikulčic

Graficke pismenko Hradiště bylo původně považováno za břetislavské hradištní opevnění. Teprve v 50. letech 20. století byl odhalen jeho velkomoravský původ a J. Poulík zde zahájil rozsáhlé archeologické vykopávky, které trvaly neuvěřitelných 39 sezon (do roku 1992) a bylo odkryto cca 5 hektarů plochy.

 
Graficke pismenko Lokalita byla osídlena postupně ve střední době kamenné, v mladší době kamenné (kultura s moravskou malovanou keramikou), v pozdní době kamenné (kultura s  kanelovanou keramikou, jevišovická kultura se zvoncovými poháry), ve starší době bronzové, v mladší době bronzové (velatická fáze kultury podunajských popelnicových polí), v pozdní době laténské a v době římské. Někdy v průběhu 7. století našeho letopočtu zde vyrostlo pětihektarové hradiště s akropolí a předhradím.

Text: historie
22.3. 2009 - Ivka (M. Čižmář: Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2004)