Klášter Koruna v Krasíkově - popis

Graficke pismenko Klášter, tedy to co z něj zbylo se nalézá na jižním konci obce Krasíkov, na mírném návrší, jenž od jihu obtéká řeka Moravská Sázava.

 
Graficke pismenko Ze samotného augustiniánského kláštera založeného Borešem z Oseka r. 1267 a zaniklém okolo let 1550 z důvodu luteránské reformace, jenž zasáhla místní kraje, zbyla do dnešní doby jen monumentálně vyhlížející zřícenina obvodových zdí místního klášterního kostela s dřevěnou zvonicí.
 
Graficke pismenko Samotné zbytky stavby jsou pěknou ukázkou gotické architektury. Na třech obvodových zdech ( ve tvatu U) které se dochovali se nachází několik gotických oken s kružbovým ostěním. Na západní (čelní) štítové zdi se pak nachází také dřevěná přístavba bývalé zvonice, jenž přiléhá ke kostelu. Z vnitřní stany štítové zdi se pak nachází další okno s fragmenty kružbového ostění s rozetou a se zazděným portálem vchodových dveří, za nimiž je přístavba dřevěné zvonice.

Text: popis
23.12. 2006 - George Párátko