Zbytky tvrze pohlcené zástavbou a její dochované hospodářské zázemí (zahrada, bašty, got. špýchar, dvůr čp.1). Vznikla asi ve 14. st., poté rozšířena pány z Machovic a v 16. st. Dívčickými ze Sudoměře a Janem Hodějovským. Po r. 1620 postupně zpustla.
Hlavní obrázek místa
Přestavěný areál hospodářského dvorce při tvrzi (čp. 1) s renesančním štítem východního křídla
© Filip Matoušek 12/2006
Řepice leží asi 2,5 km severovýchodně od Strakonic při silnici č. 4 na Písek a Prahu. Ve středu vsi se kromě velmi pěkného (původně románského) kostela sv. Máří Magdaleny dochovaly i malé pozůstatky původní tvrze a především pak jejího hospodářského zázemí. Zatímco tvrz samotná prakticky zanikla a v jejích místech stojí dnes jihozápadně od kostela jen skupina domků, v jejich těsné blízkosti dodnes existuje pozdně gotický špýchar a dále na západ ohradní zeď bývalé zahrady se dvěma hranolovými baštami – altánky. Dnešní čp. 1 (sídlo mj. obecního úřadu a hostince) je pak původní panský hospodářský dvůr, jehož východní křídlo si v jižním průčelí uchovalo zajímavý renesanční štít s polopilířky a neobvyklými čučky. Ve štítě střední části ...
Filip Matoušek, 2.1. 2007

  historie

  Historie
  První písemná zmínka o vsi pochází již z roku 1251, kdy je doložen Ivan ze Řepice, v letech 1298 – 1342 se po Řepici píše vladyka Purkart. Po Chýnovských získal ves s tvrzí před koncem 14. století rod zemanů z Machovic, z nichž Řepici samotnou nakonec v letech 1412-1419 držel Chval z Machovic, později známý jako hejtman a jeden ze správců Táborské husitské obce. Od 70. let 15. století byla tvrz sídlem Hynka Dívčického ze Sudoměře, z roku 1528 se

  © F. Kašička, B. Nechvátal (Tvrze a hrádky na Strakonicku, Muzeum stř. Pootaví, Strakonice, 1986), 3.1. 2007

  popis

  Z budov bývalé tvrze se dochovaly jen malé zbytky zdiva, porůznu roztroušené v mladších stavbách a na pozemcích čp. 15, 28, 29, 30-32, 34-36, 38, 41 a 52, které ovšem nebyly dosud podrobně prozkoumány a zaměřeny. Značně lépe se dochovaly některé součásti původního hospodářského zázemí tvrze. Jedná se především o pozdně gotický dvoupatrový špýchar se strmou sedlovou střechou a pravoúhlým okoseným portálem, ohradní zeď bývalé zahrady se dvěma

  © F. Kašička, B. Nechvátal (Tvrze a hrádky na Strakonicku, Muzeum stř. Pootaví, Strakonice, 1986), 3.1. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  tvrz
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Řepice