Graficke pismenko V prostoru podzemí bývalého jezuitského konviktu se nachází pod kaplí Božího těla zajímavá sídelní konstrukce. Podle odborníků by se mohlo jednat o pozůstatky oválného hradu s obalovou hradební zdí. Půdorys stavby daný dvěma kruhy připomíná typově hrady z Byzancie. Tloušťka zdiva činí až pět metrů. Stavba zde zaujala nejužší místo protáhlého hřbetu Michalského návrší. Pravděpodobně tato hradební stavba sloužila jako brána, či byla její součástí a umožňovala vstup z tzv.Velkého hradu do do tehdejšího Předhradí. Později rozšiřováním města místo ztratilo svoji funkci a byla vybudována Nová brána. Ta měla sice stejnou orientaci, ale střežila již novou hlavní komunikaci, která se za vlády Přemyslovců změnila z trasy Dunaj – Vratislav na Praha - Krakov.

 
Graficke pismenko Samotný oválný hrad, či hradební objekt byl původně ohrazen obalovou hradební zdí, která byla časem zmodernizována pravoúhlými nárožími. Ty tak umožnily lepší dohled strážců. Rozměry hradu činily zhruba 15x 25 m.

Text: historie
13.7. 2014 - Ivo Rozehnal - zdroj Objevovaná Olomouc / Vl.Gračka 2012 – nakl. V.Lukeš – Poznání, Olomouc


OOO