Graficke pismenko Starý konvikt vybudovali jezuité v letech 1660–67 poté, co v roce 1660 vykoupili 12 starších domů. Architektem stavby byl P. Schiller. V letech 1721–24 vyrostl monumentální dvoupatrový objekt tzv. nového konviktu podle projektu arch. J. J. Kniebandla. Na stavbě je možné vysledovat tzv. hornoslezský vliv. V severní části stavby je zakomponována starší kaple Božího Těla. Nový konvikt byl stavebně napojen na starý konvikt a zevně byly budovy sjednoceny. Po roce 1773 byl konvikt přeměněn dočasně na biskupský seminář, po r. 1785 zde byla vojenská nemocnice a tzv. Jánošíkova kasárna.

Text: historie
24.6. 2009 - Jan P. Štěpánek podle K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2000


OOO