Graficke pismenko Kostel Panny Marie Sněžné postavili jezuité jako univerzitní kostel na místě středověkého minoritského kostela. Nový chrám byl vybudován nad náměstím na terase se schodištěm a balustrádou. Autorem projektu jezuitského kostela v Olomouci je stavitel Michael Josef Klein z Nisy. Základní kámen ke stavbě kostela Panny Marie Sněžné byl položen 12. července 1712. Kostel byl vysvěcen 16. února 1716, ale stavební práce probíhaly až do v roku 1722. Výrazným prvkem je monumentální portál s tordovanými sloupy, balkonem s balustrádou a kartuší s nápisem IHS, nesenou dvěma anděly. V interiéru, který má velmi bohatou výzdobu, je možné dosud obdivovat barokní nástropní malby a štuky. Kostel sloužil až do roku 1778 univerzitě, poté se stal kostelem olomoucké vojenské posádky. Za napoleonských válek byly jezuitské koleje využívaly jako kasárna a v chrámu bylo skladiště. Teprve v roce 1810 byla chrámu znovu vrácena původní funkce a byly v něm obnoveny bohoslužby. V letech 1916 – 1918 dala vojenská správa celkově restaurovat interiér chrámu pod dozorem architekta Dušana Jurkoviče V roce 1952 se posádkový kostel stal farním. V posledním desetiletí 20. století byly obnoveny fasády chrámu.

Text: historie
18.12. 2006 - Pavel Vítek


OOO