Graficke pismenko Pravěký člověk si v této geograficky výhodné poloze nad řekou Bečvou často budoval svá sídliště. Místo, kde se jejich osídlení koncentrovalo má pomístní název „Hradisko“. Hradisko bylo mohutné návrší tvořené mocnými pleistocénními sprašovými návějemi kolem dvou vápencových skalních homolí- jižnější tzv. „Skalky“ a o 300 m severněji položeného kopce tzv. „Na hradisku“.Tyto dvě dominanty převyšovali okolí skoro o 20 m. Tuto loblast si pravěký člověk zajisté oblíbil také proto, že zde neustále vyvěraly prameny minerální vody. Příznivé zde byly i klimatické podmínky teplé nížinné oblasti.

Text: popis
14.12. 2006 - Drechsler, A., Fišmistrová, V., Lapáček, J., : Dějiny města Přerova v datech, Přerov 2006