Farní kostel sv. Jakuba v Železném Brodě

Graficke pismenko Na mírném návrší nad řekou Jizerou, na okraji historické čtvrti Trávníky, se nachází pozoruhodná církevní památka, areál farního kostela. Původní svatyně na tomto místě stála nejpozději od 14. století, kdy se poprvé písemně připomíná. Současný kostelní areál, skládající se z vlastního kostela, roubené zvonice a bývalého hřbitova vznikl ve 2. polovině 18. století a spojuje v sobě znaky " velkého umění" a lidové výtvarné tendence.

 
Graficke pismenko Vybavení interiéru je, až na několik výjimek, současné se stavbou. Na zrušeném hřbitově se nachází smírčí kříž.
 
Graficke pismenko Jedná se o velmi malebnou památku, kterou je škoda minout bez povšimnutí.

Text: turistické
31.12. 2006 - Jan Pížl, zdroj: Poche, E.: Umělecké památky Čech.

tianDe Praha

Město Železný Brod se poprvé připomíná r. 1363, kdy patří bratrům ze Železnice, i když existovalo jistě již před tímto datem. V r. 1501 došlo k povýšení Brodu na městečko. Nejpozději ve 14. století zde vybudovali farní kostel. Za třicetileté války (v r. 1643) Brod vypálili Švédové, přičemž byl siln…
historie - Jan Pížl - podle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha 1982. s. 409 - 410

Areál kostela svatého Jakuba Většího v Železném Brodě

Soubor barokního kostela, dřevěné zvonice, kostnice a děkanství v Železném Brodě představuje i přes dramatické události posledních desetiletí cenný doklad postupného vývoje církevních staveb českého maloměsta. Požár kostela roku 1990 způsobil značné ztráty na vnitřním vybavení, jehož původní stav je…
historie - Ivan Grisa

Sv. Jakub Starší (Větší, syn Zebedeův, apoštol) – historie, legendy, atributy

Sv. Jakub Starší († 43 / 44) byl jedním z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho bratrem byl apoštol a evangelista Jan. Bratři pocházeli z rybářské rodiny (tetou jejich matky Salome byla Panna Marie), žijící v Betsaidě u Genezaretského jezera v Palestině. Ježíš Kristus je povolal, když sp…
historie - E. Horáková podle http://cs.wikipedia.org, http://catholica.cz
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu