Graficke pismenko Město Železný Brod se poprvé připomíná r. 1363, kdy patří bratrům ze Železnice, i když existovalo jistě již před tímto datem. V r. 1501 došlo k povýšení Brodu na městečko. Nejpozději ve 14. století zde vybudovali farní kostel.

 
Graficke pismenko Za třicetileté války (v r. 1643) Brod vypálili Švédové, přičemž byl silně poškozen i kostel. Po válce chrám opravili, ovšem současnou barokní podobu získal až po polovině 18. století. Na příkaz tehdejší vrchnosti z rodu Des-Fours provedl schopný stavitel J. J. Volkert úplnou přestavbu kostelního areálu. Vznikl tak pozoruhodný stavební komplex, který spojuje ohlasy "velké" barokní architektury s lidovou estetikou. Areál kostela sestává především z vlastní kostelní budovy (1762), dále z roubené zvonice (1761) a kostnice (1765) napojených na zeď později zrušeného hřbitova a z několika barokních soch. Od 18. století se podoba kostelního areálu podstatněji nezměnila.
 
Graficke pismenko Interiér kostela je barokní a rokokový se dvěma podstatnějšími výjimkami. Je to jednak hlavní oltář z třicátých let dvacátého století, jednak gotická Pieta.
 
Graficke pismenko Na bývalém hřbitově je možno vidět kamenný kříž, pravděpodobně smírčí.

Text: historie
6.12. 2006 - Jan Pížl - podle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha 1982. s. 409 - 410