úterý, 24. listopad 2020. Svátek slaví Emílie, zítra Kateřina

Graficke pismenko Dvoudílná hradní dispozice byla rozdělena na níže položené předhradí na východní straně a skalnatý hřeben protažený v severojižním směru, na němž stávalo obytné jádro hradu. Předhradí bylo ze tří stran chráněno dosud v terénu patrným příkopem a na západě se přimykalo k již zmíněnému hřebeni. Z pozůstatků zástavby jsou v jeho prostoru patrné pouze dvě zahloubení, náležící patrně zahloubeným hospodářským budovám. Převýšené protáhlé jádro bylo modelováno tvarem skalnatého hřebene a obsahovalo na jižní straně hranolovou obytnou budovu či věž, snad obvyklý donjon, a pravděpodobně ještě druhou menší stavbu, o čemž by mohl svědčit i dochovaný úsek zdiva. Ten lze ale také interpretovat jako pozůstatek obvodové hradby jádra, takže jednoznačné rozhodnutí by mohl přinést jedině podrobnější archeologický výzkum.

Text: popis
11.1. 2006 - © T. Durdík (in Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, LIBRI 1999)