Opavské městské hradby

Graficke pismenko Město Opava bylo opevněno již před rokem 1224. Velké škody opavské hradby utrpěly za vpádu Mongolů v roce 1241. V roce 1253 hradby odolaly Rusům a Polákům (vojskům Daniela Haličského a Vladislava Opolského). Opavu tehdy uhájil Beneš z Benešova. Opava odolala, avšak její okolí bylo zcela zpustošeno.

 
Graficke pismenko Gotické hradby obkroužily město v poměrně pravidelném oválu. Do města se vstupovalo 3 branami a jednou fortnou : na západě byla situována brána Jaktařská (na památku této brány byla pojmenována ulice U Jaktařské brány), na jihu stávala brána Hradecká (dnes Ostrožná ulice), na severovýchodě ratibořská brána (v koutě Dolního náměstí) a Mlýnská fortna na severním obvodě hradeb ( Kolářská ulice).
 
Graficke pismenko V letech 1428 a 1431 procházela Opavskem husitská vojska a v roce 1486 se Opava postavila proti králi Jiřímu z Poděbrad.
 
Graficke pismenko V rámci pozdně gotického a renesančního zesílení hradeb vznikly před Jaktařskou a Hradeckou branou mohutné barbakány. Vnitřní hradbu zesilovala řada hranolových věží s rovným zakončením, některé s atikami. Důležitou součástí opevnění byl knížecí zámek (původně pozdně gotický hrad vybudovaný někdy kolem roku 1400 knížetem Přemkem), vybudovaný ve východní špici fortifikace, chráněný též mlýnským a hradebními náhony.
 
Graficke pismenko V srpnu 1626 se město dobrovolně vzdalo Dánům, vedeným komisařem Jáchymem Miclavem, kteří město silně opevnili (zvláště Hradeckou bránu). V červenci 1627 s evšak vzdali Valdštejnovi.
 
Graficke pismenko Kolem roku 1629 již mělo dle všeho existovat kolem města bastionové opevnění. Nová vojenská vzpoura vypukla v Opavě roku 1634 po smrti Albrechta z Valdštejna. Trvala však jen několik dní. Roku 1642 obsadili poměrně snadno Opavu Švédové.
 
Graficke pismenko Další zesílení hradeb podnítila hrozba tureckého vpádu v roce 1663. V letech 1666 – 83 byl zesílen prstenec bastionového opevnění, které dobře zachycuje tzv. požární obraz z roku 1689.
 
Graficke pismenko Od roku 1741 do července 1742 a znovu v prosinci 1745 a v roce 1778 obsadili město Prusové.
 
Graficke pismenko Hradby byly bořeny a příkopy zasypávány v letech 1800 – 38. Městské brány byly zbořeny v letech 1831 – 36. Vnitřní i vnější věž Hradecké brány si až do likvidace zachovaly renesanční atiky. Na místě předbraní vznikla nová prostranství (náměstí Osvoboditelů, Senný trh, náměstí Republiky a Svobody).

Text: historie
21.11. 2006 - Jan P. Štěpánek podle K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2000