Historie

Graficke pismenko Ves je poprvé doložena k roku 1342, kdy z ní Albera z Dobevi odváděl povinný plat klášteru v Písku. Roku 1394 se připomíná Belka z Petrovic a z roku 1444 se dochovala zpráva o tom, že město Písek bylo obviněno Petrem z Dobevi z neoprávněného držení jeho dědičné vsi Petrovice. Přesto si nechalo město Písek o století později ves definitivně zapsat do desek zemských, a berní rula z roku 1654 uvádí jen „4 osedlé a pustou krčmu“ a o bývalém sídla se nijak nezmiňuje. Doba vzniku tvrze či hrádku na Větrovem tak zůstává nejasná, stejně i jako její zánik. Díky analogiím lze klást vznik sídla do 14. století a zánik nejspíše do století následujícího, pokud k němu ovšem nedošlo v průběhu či těsně po husitských válkách.

Text: historie
5.12. 2006 - © F. Kašička, B. Nechvátal: Tvrze a hrádky na Strakonicku. Muzeum stř. Pootaví Strakonice, 1986.