Graficke pismenko Malá víska Petrovice leží v malebné krajině asi 9 km severovýchodně od Strakonic. Asi 400 východně od ní je v údolí ukrytý bývalý mlýn Větrov, ke kterému vede ze vsi podél potoka úzká asfaltka, po níž je možné dále pokračovat až do Brlohu. Pozůstatky někdejší petrovické tvrze či hrádku se nacházejí na pravoúhlém výběžku - ostrožně - nad soutokem Brložského a Petrovického potoka, jen asi 150 metrů severozápadně nad mlýnem. Protože v údolí u potoka jsou ploty a ohrady pro koně, nejlepší přístup ke tvrzišti je od můstku přes potok asi 200 m východně od mlýna, odkud lze po některé z vyšlapaných pěšin vystoupat do severního svahu údolí a poté již pokračovat k západu (vlevo) po okraji terénní hrany až na konec výběžku ke zdaleka viditelné osamocené borovici, která stojí na okraji tvrziště. V  blízkém okolí lze navštívit např. Radomyšl nebo Brloh s pěknou renesanční tvrzí.

Text: turistické
20.11. 2006 - Filip Matoušek