Zbytky hrádku či tvrze nejasných osudů, zřejmě ze 14. st. Na pravoúhlé ostrožně zachovány příkopy a část vnějšího valu (na východě), v jádře terénní nerovnosti po budově či věži o rozměrech 5x7 m, zřejmě hlavní obytné i obranné stavbě sídla.
Hlavní obrázek místa
Tvrziště od severozápadu, v popředí a vlevo zbytky příkopu
© Filip Matoušek 11/2006
Graficke pismenko Malá víska Petrovice leží v malebné krajině asi 9 km severovýchodně od Strakonic. Asi 400 východně od ní je v údolí ukrytý bývalý mlýn Větrov, ke kterému vede ze vsi podél potoka úzká asfaltka, po níž je možné dále pokračovat až do Brlohu. Pozůstatky někdejší petrovické tvrze či hrádku se nacházejí na pravoúhlém výběžku - ostrožně - nad soutokem Brložského a Petrovického potoka, jen asi 150 metrů severozápadně nad mlýnem. Protože v údolí u potoka jsou ploty a ohrady pro koně, nejlepší přístup ke tvrzišti je od můstku přes potok asi 200 m východně od mlýna, odkud lze po některé z vyšlapaných pěšin vystoupat do severního svahu údolí a poté již ...
Filip Matoušek, 20.11. 2006

  historie

  Historie
  Ves je poprvé doložena k roku 1342, kdy z ní Albera z Dobevi odváděl povinný plat klášteru v Písku. Roku 1394 se připomíná Belka z Petrovic a z roku 1444 se dochovala zpráva o tom, že město Písek bylo obviněno Petrem z Dobevi z neoprávněného držení jeho dědičné vsi Petrovice. Přesto si nechalo město Písek o století později ves definitivně zapsat do desek zemských, a berní rula z roku 1654 uvádí jen „4 osedlé a pustou krčmu“ a o bývalém sídla se

  © F. Kašička, B. Nechvátal: Tvrze a hrádky na Strakonicku. Muzeum stř. Pootaví Strakonice, 1986., 5.12. 2006

  popis

  Pravoúhlý ostroh nad soutokem dvou potoků byl dostatečně chráněn přírodními svahy na jižní a západní straně, na zbývajících stranách jej od pokračující planiny odděloval dosud dobře patrný příkop, na východě ještě doplněný vnějším valem. V severní části jádra nad příkopem jsou patrné terénní náznaky obdélné stavby, patrně hlavní obytné věže o rozměrech cca 5 x 7 m, která chránila jižněji ležící prostor nádvoří. V současné době již zde nejsou

  © F. Kašička, B. Nechvátal: Tvrze a hrádky na Strakonicku. Muzeum stř. Pootaví Strakonice, 1986., 5.12. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Osek