Kostel je poprvé zmiňován r. 1281, ale souvislost s dnešní stavbou nelze prokázat. Dnešní kostel navazuje na farní kostel z 1. pol. 14. stol. Dostavěn r. 1554. R 1779 vyhořel, barokně opraven stavitelem J. Haucke a r. 1789 znovu vysvěcen.
Hlavní obrázek místa
Hlavní průčelí
Průčelí tvoří dvě mohutné věže s osmibokými nástavbami.
© Luděk Pitter 08/2006
Římskokatolický farní kostel sv. Martina – bezpochyby hlavní pohledová dominanta slezského města Krnova i jedinečná historicko architektonická památka. Návštěvník nalezne kostel sv. Martina na náměstí Osvoboditelů v západní části historického jádra města, při oblouku bývalé hradby. Kostel je tvořen bazilikální trojlodní stavbou s dominantním dvouvěžovým průčelím a polygonálně ukončeným presbyteriem. Obě průčelní věže jsou ve spodních částech hranolové a obě ve vyšších částech přecházejí v osmiboké nástavby, každá však v jiné úrovni. Levá z věží sloužila dlouhou dobu jako městské hláska. Jádro kostela spadá do období gotiky. Chrám prodělal několik přestav na přelomu 14. a 15. století, jež však nesetřely jeho mohutné gotické založení. Kolem roku ...
Jan P. Štěpánek podle K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 1998, 14.11. 2006

  historie

  Krnovský farní kostel je připomínán již roku 1281 v souvislosti s řádem německých rytířů, kteří později přesídlili do obce Ježník. Kde přesně tento kostel stál, však již nelze určit, je však pravděpodobné, že někde v oblasti dnešního kostela. Někteří autoři jej dávají do souvislosti s pětibokým závěrem dnešního kostela v místech mohutných opěráků. V jádře dnešního kostela je nepochybně dochován gotický kostel z 1. pol. 14. stol. (severní věž a

  L.P., 15.11. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Bruntál  (BR)
  Krnov