Graficke pismenko Původní tvrz, je součástí zdiva dnešního Starého zámku. Podle povahy zdiva, lze usuzovat, že v počátcích se jednalo o gotickou palácovou tvrz nejspíše velikosti 10 x 16,5 m. Dnes asi nejhodnotnějším prostorem je rozsáhlá místnost v přízemí, zaklenutá nejspíš raně barokní klenbou s trojbokými koutovými výsečemi. Pod ní je valeně klenutý sklep, který byl nejspíš při přestavbě vložen do příkopu tvrze. Podle některých autorů, byla součástí přízemí i  kaple a tvrz mohla být opatřena i věží. Později byla západní část zámku renesančně upravena a budova při opravách v 19. stol. získala dnešní vzhled.

Text: popis
14.2. 2007 - L.P. (Kolektiv autorů, Encyklopedie českých tvrzí, I. - III.)

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182