Graficke pismenko Kostel je gotický a v dochovaných písemnostech je připomínán již v roce 1384. Po roce 1500 byl z části přestavěn a po roce 1666 byl barokně upravován, současně byla kostelu dána nová střecha, věž byla zvednuta do výšky. Budova je obdélníková, jednolodní s odsazeným polygonálním presbytářem. Na jižní straně budovy je sakristie a předsíňka, v západní straně je hranolová věž. Na presbytáři jsou opěrné pilíře a zazděná gotická okna, v jižní předsíni je pozdně gotická klenba a dva portály. V presbytáři je dochovaná gotická žebrová klenba ze 14. století a pozdně gotický sanktuář z roku 1500. V lodi samotné je strop z doby okolo roku 1860, pozdně gotická kruchta na polygonálních pilířích, se segmentovanými oblouky a s žebrovou klenbou. V podvěží křtící kaple je lunetová valená klenba a v ní pozdně gotická kamenná křtitelnice.

 
Graficke pismenko Zařízení: hlavní oltář je barokní z roku 1666, s dvěma páry sloupků a boltcovými řezbami. Na hlavním oltáři je svatý Matouš s andělem od Karla Škréty. Dva boční oltáře jsou rovněž barokní a pochází ze 17. století, jsou se sloupkovými edikulami a v nástavcích jsou sošky. Kazatelna je dřevěná z konce 18. století, přítomné varhany jsou se zlacenými akantovými křídly z roku 1715.

Text: historie
27.11. 2006 - Aleš Marek /Umělecké památky Čech, svazek druhý./