Komentáře, diskuse

Právě tuto možnost opravujeme .... Vložit nový komentář

sdělení z duchovní správy

18.5.2007 22:08
K připomínce pisatele o žalostném stavu katolického kostela je třeba říci, že v současné době církev nedisponuje žádnými velkými finančními prostředky a pokud někdo poukazuje, že je památka v takovém a takovém stavu, nechť nám pomůže sehnat na opravu kostela v Bošíně cca tři miliony, na opravu v Hrubém Jeseníku dva miliony a na opravu interiéru kostela v Křinci jeden milion a pak můžeme mluvit o technickém stavu jednotlivých památek.V případě vaší velkorysosti můžete jakékoliv částky zaslat na běžný účet č. 0503241359/0800 VS 9999. Děkujeme za jakýkoliv příspěvek. S pozdravem Mgr. J.Pekárek, správce farnosti.