Pátek, 27. listopad 2020. Svátek slaví Xenie, zítra Rene

Graficke pismenko Nejstarší panské sídlo v Přestavlkách existovalo již v první polovině 13. století. Ovšem o jeho poloze a stavební stavební podobě není nic známo. A stejné lze říct i o jeho dalších podobách až do 17. století. Poslední zbytky tohoto sídla patrně zmizeli při požáru přestavlckého dvora koncem 17. století. Tehdy se vlastníkem přestavlckého zboží stal Chotěšovský klášter. Nový vlastník nechal obnovit poplužní dvůr a v jeho areálu vystavět zámeckou budovu, sloužící jako úřadovny správy majetku a k občasným pobytům členů řádu. Chotěšovský klášter držel přestavlcký statek až do svého zrušení v roce 1782. Majetek byl předán náboženskému fondu a od něj roku 1822 v dražbě koupil Karel Alexander Thurn-Taxis. V držení tohoto rodu zůstal až do pozemkové reformy v letech 1925 a 1926. Zbytkový statek koupily V. a M. Dostřelovy, v jejichž držení pak byl i zámek do čtyřicátých let, kdy byl převeden do majetku státu.

 
Graficke pismenko Zámek stojí v jižním průčelí dvora, vedle vjezdu do dvora. Obdélná budova je krytá mansardovou střechou. Její fasády členily římsy, lizény a obdélná okna, doplněná v patře prolamovanými nadokenními římsami.
 
Graficke pismenko Přestavlcký zámek sloužil majitelům do poloviny 20. století. Pak jej převzalo místní jednotné zemědělské družstvo. Za jeho působení došlo k úpravě budovy, neboť byla využívána jako sýpka a sklady. Zámek sloužil družstvu do roku 1990, poté přešel do soukromého vlastnictví. Poškození zámku je ale velmi rozsáhlé. Pokud nezačnou záchranné práce co nejdříve, brzy se promění zámecká budova ve zříceninu.

Text: historie
23.11. 2006 - PhDr. Jiří Úlovec, Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, Libri 2005