Graficke pismenko Jak vypadala stará gotická tvrz nevíme. Sídlo Vojkovských z Milhostic bylo postaveno nejspíš v místě kde tvrz stávala a není vyloučeno, že při jeho stavbě bylo využito staršího zdiva.

 
Graficke pismenko Další možnost naznačuje online rozhovor s dnešním majitelem, podle něhož je „přístavek k zámku“ starší než zámecká budova, která byla přistavěna na spáru teprve jeho již omítnutému zdivu. Co je však míněno oním přístavkem z rozhovoru nevyplývá, mohl by jím být rizalit v severním zámeckém průčelí stejně jako severní křídlo hospodářského dvora přiléhající k zámku od západu.
 
Graficke pismenko Vlastní zámecká stavba je obdélná dvoupatrová budova podélnou osou orientovaná ve směru východ – západ. Obě kratší průčelí jsou zakončena trojúhelníkovými štíty, ze severním průčelí vystupuje excentricky umístěný jednoosý rizalit se zaoblenými nárožími. Hlavní jižní průčelí má zvýrazněnou střední část - v prvním patře je balkon, po jeho stranách až ke střešní římse stoupá iluzivní bosáž a celá vertikální osa je zakončena čtyřhrannou věžičkou s barokní cibulí. Ve volném prostoru mezi okny druhého patra byly původně sluneční hodiny, jejichž zbytky byly patrné ještě r. 2000 před opravou fasády.
 
Graficke pismenko Jižně od zámku stojí barokní kaple sv. Josefa a nevelký zámecký park s cca 200 stromy, jejichž stáří dendrologové odhadují mezi 150-250 lety.

Text: popis
27.10. 2006 - Zany