Graficke pismenko Dominantou východní části historického centra města Opavy je bezesporu barokní chrám sv. Ducha s přilehlými budovami bývalého konventu (kláštera) minoritů.

 
Graficke pismenko Původní gotický dvoulodní cihlový chrám, snad z konce 14. století, byl v 18. století barokně přestavěn do současné jednolodní podoby s monumentálním průčelím směřujícím do Masarykovy, bývalé Panské, ulice. Z původního kostela zůstala zachována pouze severní štíhlá věž.
 
Graficke pismenko V podzemí kostela se nachází velká zajímavost – v kryptách jsou uloženy ostatky opavských přemyslovských knížat: Mikuláše II., Václava I. a jeho ženy Judity, Přemka či syna krále Řího z Poděbrad Viktorina. Také se zde nacházejí hrobky významných slezských šlechticů.
 
Graficke pismenko Na kostel přiléhají barokní budovy bývalého komplexu minoritského kláštera, který byl založen patrně již kolem roku 1238. Z této doby se zachoval gotický kapitulní sál, a zimní refektář s freskami z 18. století.
 
Graficke pismenko Od 16. století v klášteře zasedal zemský sněm a byly zde ukládány zemské desky.
 
Graficke pismenko Pro veřejnost je dnes v budovách bývalého kláštera zpřístupněn například sněmovní sál, gotická síň či zimní refektář s tzv. Bezdušovou čítárnou. Veřejnosti je přístupná i bývalá minoristká zahrada, která je upravena na příjemné odpočinkové místo, kam opavané chodí rádi relaxovat.

Text: turistické
26.10. 2006 - Jan P. Štěpánek