Historie kostela sv. Ducha a minoritského kláštera

Graficke pismenko Klášter bezesporu existoval již k roku 1269, údajně byl založen již roku 1238. Obvodové zdivo cihlové lodi kostela pocházejí dle stavebního průzkumu z 80. let 13. století, uvádí se často rok 1289. V pozdější době, ze 30. let 14. století, pocházejí polygonálně uzavřený presbytář a štíhlá severní věž. Gotické fresky v boční kapli pocházejí z roku 1335.

 
Graficke pismenko Opavský kníže Mikuláš I. Dovolil kolem roku 1300 postavit minoritám svůj klášter vedle svého domu. Konvent s rajským dvorem po jižní straně klášterního chrámu pocházejí z konce 14. století. Fundátory kláštera byli Tvorkovští z Kravař, jež měli nedaleko svůj dům.
 
Graficke pismenko Krypty kostela sloužily jako hrobky opavských Přemyslovců. Je zde pochován např. Mikuláš II., Václav I. s manželkou Juditou, Přemysl (Přemek).
 
Graficke pismenko Od 16. století se stal klášter místem konání zemských sněmů. Za náboženských bouří v letech 1602 – 1604 byl klášter vypleněn. V roce 1689 vyhořel. Kostel byl opraven v roce 1724 a ve 30. letech 18. století. Znovu vyhořel klášter i s kostelem roku 1741. Obnoven byl až roku 1756. Právě z této doby pochází přestavba původního patrně gotického dvojlodí na barokní jednolodní zaklenutý chrám s monumentálním kulisovitě zvlněným průčelím a řadou bočních kaplí.
 
Graficke pismenko Od roku 1735 probíhá společně s rekonstrukcí a obnovou starších částí i výstavba nové barokní části konventu vysunuté směrem do ulice. Výstavba byla ukončena roku 1758.
 
Graficke pismenko V roce 1784 se kostel sv. Ducha stal kostelem farním. V letech 1809 – 1846 byla v hlavním traktu kláštera nemocnice, později zemský soud, úřady a také škola. V jižním křídle byla roku 1854 vybudována knihovna.
 
Graficke pismenko Klášter byl vážně poškozen v roce 1945 během osvobozovacích bojů. V roce 1950 byl definitivně zrušen. V 60. letech 20. století byl klášter obnoven pro kulturní potřeby města Opavy.

Text: historie
26.10. 2006 - Jan P. Štěpánek podle K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2000