Historie zámku Luhov

Graficke pismenko Historie zámku je v současné době podrobně zpracovávána P. Rožmberským, a protože současné prameny jsou značně rozporuplné a stručné, uvádím jen několik základních údajů.

 
Graficke pismenko Historie sídla v Luhově začíná již ve 12. stol. a tvrz je zde písemně potvrzena již počátkem 14. stol., nejspíše zde však stála již dříve.
 
Graficke pismenko Do roku 1576 byl Luhov v majetku Chotěšovského kláštera, který jej prodal i s pustou tvrzí Oldřichu z Říčan a na Pňovanech. Od roku 1676 vlastnili Luhov Steinbachové z Kranichsteina. Marie Anna Steinbachová se roku 1779 provdala za Maria Bořka Dohalského z Dohalic a ten pak v roce 1780 nechal v Luhově postavit dnešní zámek. Součástí zámku je i kaple Bolestné Panny Marie vysvěcená roku 1784.
 
Graficke pismenko Později byl Luhov spojen s Líšťany a jejich vlastníci se střídali. Po roce 1945 se areál zámku stal majetkem státního statku a od roku 1980 patřil zámek TJ Uhelné sklady Praha a byl využíván jako rekreační středisko.
 
Graficke pismenko V současné době je zámek v majetku soukromé osoby a lze jej zařadit jen mezi několik panských sídel v soukromých rukou, které nebyly po roce 1989 přestavěny na hotel a přesto se otevřely veřejnosti. Zámek byl poprvé zpřístupněn 8. července 2006, je stále citlivě zvelebován a jistě nám každý rok přinese něco nového.

Text: historie
24.10. 2006 - L.P. (Kolektiv autorů, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, [IV], západní Čechy,Nakladatelství Svoboda, 1985)K