Pátek, 4. prosinec 2020. Svátek slaví Barbora, zítra Jitka

Graficke pismenko Kostel je ranně barokní a vystavěn byl v letech 1690–1693. V letech 1893–1895 proběhla celková rekonstrukce, kterou lze doložit podle datumu na oratoři. Vymalování kostela provedl v letech 1861–62 F. Maischaider. Budova je jednolodní s půlkruhovým presbytářem a s hranolovou věží u severní strany. V přízemí vysoké věže je sakristie a v patře oratoř. V hlavním průčelí je nika se sochou Madony z roku 1765. Presbytář a loď jsou zaklenuty dřevěnou omítnutou valenou klenbou s lunetami. V oratoři je dřevěný táflový strop s výjevem Nejsvětější Trojice z roku 1693.

 
Graficke pismenko Zařízení kostela je dílem J. a M. Jelínků z Kosmonos. Monumentální portálový hlavní oltář s otočenými sloupy, sochami světců a světic na tabernáklu je pozdně gotická socha Madony z poloviny 16. století. Kazatelna je vyzdobena sochami evangelistů a sochou sv. Augustina. Boční oltář je zasvěcen sv. Blažejovi, zdobí ho sochy sv. Jana a obraz. Protější oltář je zasvěcen Nejsvětější trojici se sochami sv. Heleny a sv. Veroniky a sv. Jakuba. Ostatní zařízení je novodobé a pochází z poloviny 18. století. V kostele je dále oltář se skupinou Ukřižování a oltář sv. Jana Nepomuckého z roku 1751, který zdobí sochy sv. Víta a sv. Václava. Před kostelem jsou sochy sv. Anny a sv. Jáchyma z poloviny 18. století, dále potom kamenný kříž z roku 1791 a socha sv. Jana Nepomuckého z konce 18 století. Další socha sv. Josefa na podstavci s výjevem Navštívení Máří Magdaleny.

Text: historie
28.10. 2006 - Umělecké památky Čech, svazek první.