Pátek, 4. prosinec 2020. Svátek slaví Barbora, zítra Jitka

Graficke pismenko Původní renesanční tvrz, která stávala na místě dnešního zámku byla pravděpodobně zpustošena za Třicetileté války. Zkázu tvrze mohly způsobit silné oddíly švédského vojska, které zejména v roce 1643 operovaly v širokém okolí. V této době náleželo místní zboží domácímu rodu Řikovských z Dobrčic, kteří Přestavlky drželi od roku 1448 do roku 1653, kdy zemřel poslední člen přestavlcké větve rodu, Jan Ctibor. Po jeho smrti bylo zboží převedeno na jeho nevlastní matku Magdalénu Pavlínu z Kobylího za 12 000 zlatých. V roce 1676 se Přestavlky dostaly opět do rukou Řikovských z Dobrčic, kupní smlouvou uzavřenou mezi Václavem Bartodějským z Bartoděj a Janem Vilémem Řikovským z Dobrčic a na Řikovicích. Rok 1676 je také poslední zprávou o tvrzi.

 
Graficke pismenko Roku 1679 koupila statek Sidonie Kateřina ze Scherfenberka, avšak již v roce 1683 jej prodala Ferdinandu hraběti Magnisovi. V tomto rodě přestavlcké zboží zůstalo až do roku 1837. V druhé polovině 18. století dal Antonín hrabě Magnis postavit na místě bývalé tvrze pozdně barokní zámek, který byl roku 1837 prodán Vincenci hraběti Vetterovi z Lilien. Roku 1863 koupil přestavlcké zboží olomoucký arcibiskup kardinál Bedřich Fuerstenberk. Tento arcibiskup přeměnil v roce 1878 zámek na klášter německých řeholnic řádu sv. Voršily, které zde založily německou dívčí školu, roku 1908 přeměněnou na českou měšťanskou školu. Zámek sloužil jako klášter až do roku 1950, kdy byl znárodněn, poté sloužil jen jako skladiště zdravotnického materiálu. Dnes je bez využití a na prodej.

Text: historie
30.10. 2006 - Ondřej Štěpánek podle F. Spurný a kol. : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku-severní Morava, Svoboda, 1983