Graficke pismenko Autorem je Ludvík Kolek (někdyse uvádí jako spoluautor Otakar Vrabec). Křížová cesta je od akademického malíře Mikuláše Medka.

 
Graficke pismenko Vitráže – tři okna u křtitelnice – symbolizují Ducha (oheň), krev a vodu. Sedm tabulek v průčelí představuje sedm svátostí: kněžské svěcení, svátost nemocných, svátost oltářní, křest, svátost biřmování, svátost manželství. Dvě okna vpředu – levé: zánik světa ohněm, pravé: obnovení všeho.
 
Graficke pismenko Dílem M. Medka je 14 obrazů křížové cesty, oltářní obraz: triptych Stvoření – dílo Boha otce, Vykoupení – dílo Božího syna a Posvěcení – dílo Ducha svatého. Oltář má být protikladem bohatě zlacených středověkých oltářů a přivádět ke skromnosti a pokoře Kristově. Reliéf sv. Josefa je umístěn na hlavním sloupu v pravo (nad kazatelnou). Svatostánek se symboly rozlomeného chleba a klasů. Křestní kapli představují tři pilíře různého tvaru, ale o stejné ploše, na nichž je umístěna křitelnice. Varhany jsou od soukromé firmy Žloutek a Kubát z r. 1991.

Text: popis
9.9. 2008 - výňatek z informační cedule před vstupem