Graficke pismenko Kostel je jednolodní, s pravoúhle uzavřeným presbytářem a obdélnou sakristií na severní straně. V období pozdní gotiky byla k hlavní lodi přistavěna na jižní straně hranolová věž a v roce 1814 na západní straně předsíň. Věž je dvoupatrová a nejvyšší patro je dřevěné s jehlanovou střechou (dříve krytou šindelem). Nad presbytářem je sanktusová věžička. Presbytář i loď jsou plochostropé. V západní části lodi je dřevěná hudební kruchta. Triumfální oblouk je hrotitý, s oboustranně zkosenou hranou. V presbytáři býval pozdně gotický sanktuář, datovaný rokem 1568. Pozůstatkem po něm je patrně prohlubeň ve zdi vlevo od hlavního oltáře, do které údajně utrakvisté, v době kdy zde převládala protestantská víra, ukládali kalich. Vnitřní mobiliář se bohužel nedochoval.

 
Graficke pismenko V obvodových stěnách pod stávající omítkou lze předpokládat architektonické prvky staršího členění - ostění oken. V zásadě nelze vyloučit ani možnost fragmentů starších maleb pod stávajícími omítkami stěn lodi a presbyteria. Z dobových fotografií je zřejmé, že kostel byl plně funkční a zařízen ještě ve čtyřicátých letech minulého století. Kostel obklopují zbytky hřbitovní zdi.

Text: popis
16.10. 2006 - Radovan Smokoň, zdroj - Muzeum Chomutov


OOO