Pátek, 4. prosinec 2020. Svátek slaví Barbora, zítra Jitka

Graficke pismenko Vesnice Škrle je částí obce Bílence. Kostel se nachází na východní straně vsi typu návesní ulicovky. Vlastní ves se rozkládá v přibližně severojižním směru na svahu přikloněném k jihu, nad říčkou Chomutovkou. Návesní ulicovkou směrem k severu směřuje cesta směrem k  Sušanům. (Jedna z variant obchodní cesty spojující Most se Žatcem). Kolmo k náměstí procházela cesta sledující tok Chomutovky od Postoloprt na Chomutov. Změna tras těchto cest měla za následek, že obec nikdy nevyužila udělených městských práv a nedošlo k významnějšímu urbanistickému rozvoji obce.

 
Graficke pismenko Vlastní areál kostela se nacházel původně přibližně uprostřed východní části intravilánu. Objekty pod a nad kostelem postupně zanikly, čímž byla narušena urbanistická situace a vazby kostela na okolní zástavbu. Kostel se nachází ve svahu se sklonem k jihu, areál je obehnán kamennou zídkou, v současnosti značně narušenou. Vstup ke kostelu je realizován od západu, z prostoru ulicové návesovky po schodišti, směřující skrze vstupní branku k západní předsíni. V současné době je využíván jako galerie.

Text: turistické
15.10. 2006 - Radovan Smokoň