dějiny

Graficke pismenko Tvrz v Opálce postavil v 80. letech 14. století Bušek ze Strážova či jeho stejnojmenný syn, poprvé je zmiňována roku 1392. Během první poloviny 15. století Opálka z historických pramenů mizí a setkáváme se s ní až v jeho druhé polovině, kdy již patřila rytířům z Dražovic a Opálky. Mezi roky 1476 a 1480 ji neznámým způsobem získal Bedřich Škorně z Malonic, on a jeho syn byli pány na Opálce dalších 60 let. V letech 1538–40 získala Opálku Alžběta z  Pacova po jejíž smrti ji převzal manžel Jan Tunkl z Brníčka. Po roce 1557 tvrz zdědila Markéta ze Šternberka, její syn a vnuk zde sídlili cca do roku 1590, kdy ji jako úhradu za nesplacené dluhy převzal Jan st. z Lobkovic.

 
Graficke pismenko Prví tři dekády 17. století držela Opálku Judyta z Kolovrat, roku 1630 bylo panství pro dluhy prodáno Jiřímu Adamovi Bořitovi z Martinic. Ve druhé polovině století se majitelé několikrát vystřídali až Opálku roku 1673 koupil Pavel z Morzinu, po roce 1701 se majitelé opět střídali až byl za Palm-Gundelfingenů roku 1760 opálecký statek připojen k panství Bystřice nad Úhlavou, jehož osudy nadále sdílel. Tvrz přestala být panským sídlem a sloužila jako obydlí úředníků, později byla pronajata drobným držitelům k bydlení.
 
Graficke pismenko V letech 1923–4 byl během pozemkové reformy opálecký statek tehdejšímu majiteli Vilémovi Hohenzollern-Sigmaringen zabaven a přidělen aktuálním nájemců. Ve 40. letech 20. století byl zámek zestátněn a sloužil zemědělskému družstvu. Dnes je objekt navrácen do rukou původních majitelů, kteří jej postupně opravují.

Text: historie
15.6. 2004 - Zany

tianDe Praha

Tvrz je v současné době opravována. Pokud se k ní návštěvník chce dostat, musí projít dvorem bývalého JZD. Ale na zákaz vstupu jsem tam nikde nenarazil ;-) V září 2003 se ještě dalo nahlédnout i dovnitř, ale vzhledem k tomu, jak předpokládám, že probíhají opravy, tak v současné době už bude tvrz ne…
turistické -

popis

Gotickou tvrz tvořila minimálně patrová hranolová obytná věž o stranách 12 x 10 m. Věž obíhala ve vzdálenosti cca 5 metrů hradba tvořící tak na třech stranách úzký parkán, pouze na východní straně se rozšířila a vytvořila zde rozlehlé nádvoří zakončené na okraji skalního výchozu čtverhrannou dovnitř…
historie - Zany
Tvrz Opálku postavil na vysokém ostrohu 2 km západně od Strážova Bušek ze Strážova, který se r. 1392 psal již z Opálky. Byla to pomezní tvrz na vedlejší zemské stezce, vedoucí od Janovic podél Městišťského potoka jižním směrem do údolí Řezné a dále do Bavorska. Tvrz byla střediskem malého panství, k…
historie - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985, aktualizováno
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu