kostel sv. Anny (Annenkirche)

Dresden (Drážďany)
V sousedství starší svatyně sv. Bartoloměje byl roku 1578 dostavěn renesanční kostel sv. Anny. Barokně přestavěn 1712, 1760 zapálen pruskými polními myslivci. Klasicistní novostavba z let 1764–69 secesně upravena 1906–09. Následky poškození při náletu 13. 2. 1945 byly postupně odstraněny 1950–97.
Hlavní obrázek místa
Kostel od severozápadu
© Ivan Grisa 12/2011

Kostel svaté Anny v Drážďanech

Graficke pismenko V sousedství staršího kostela či kaple svatého Bartoloměje (poprvé připomínán 1480, zbořen 1839) byl 26. 7. 1586 vysvěcen nový kostel svaté Anny. Ten sloužil obyvatelům jižního předměstí Drážďan a přilehlých vsí. Zasvěcení bylo poctou patronce saské kurfiřtky Anny Dánské (1532–85), manželky kurfiřta Augusta. Kostel byl barokně přestavěn roku 1712, později sem byl přenesen hlavní oltář ze zbořeného starého mariánského kostela (viz Frauenkirche). Dne 20. 7. 1760 ho smolnou střelou zapálili při jednom z obléhání Drážďan pruští polní myslivci. Trosky pak nahradila v letech 1764–69 klasicistní novostavba podle projektu Johanna Georga Schmidta (1707–74). Hlavní oltář sem byl ...
Ivan Grisa, dle Jürgen Helfricht: Dresden und seine Kirchen, Evangelische Verlaganstalt Leipzig 2005 a http://www.stsimeon.de.vu/, 3.12. 2011
    sakrální památky
    kostel, chrám
    zachovalý
    přístupno příležitostně
    Německo