Pondělí, 30. listopad 2020. Svátek slaví Ondřej, zítra Iva

Graficke pismenko Poklad na Malém Kosíři

 
Graficke pismenko Na Malém Kosíři byl odjakživa v zemi schován poklad. Objevoval se o velikonocích, když se zrovna četly pašije.
 
Graficke pismenko Kdysi v Slatinické pastoušce bydlel starý Kobliha s ženou. Byli chudí a o jídlo žebrávali po domech. Jednou před velikonocemi se Kobliha rozhodl, že s ženou ten poklad ze země vyzvednou. Nachystali si nůši a dvě hole. Na velký pátek šli hned brzy ráno, aby je nikdo nespatřil. Kobliha poručil ženě, aby celou dobu nepromluvila! Když šli na vršek Malého Kosíře, slyšeli už z dálky cinkot peněz. Po hlase došli k otevřené díře, z kterého šla záře a zvuky. Vzali si hole, klekli a čekali. Najednou kolem nich projížděl svatební průvod s vozy. Nechápali, kdo se může o velikonocích ženit! Přesto však mlčeli. Když průvod zmizel, objevil se vystrojený svatebčan , který seděl na třírohém kozlu. Ptal se jich kudy jela svatba. Kobliha s ženou pak uviděli, že je to samotný Lucifer. Pod kabátem mu čouhala oháňka a na levé noze měl kopyto. Hrůzou však mlčeli. V tom se v díře objevil kotel plný peněz. Začali ho páčit holemi a pekelník se stále ptal na svatební průvod, kudy jel. Stařenka už to nevydržela a odsekla, že už ho nedožene. V tom se ozvala strašná rána a čert na kozlu se s kotlem propadl do země! Tak zůstali navždy chudí.

Text: pověsti
3.6. 2007 - IvoR - H.Lisická – Za horama za dolama -1966