Graficke pismenko Lítov leží 8,5 km západně od Sokolova.

 
Graficke pismenko Ves Lítov se připomíná v pramenech poprvé v r. 1378. Tehdy ji vlastnili zemané z Lítova, kteří se zde udrželi i po celé 15. století.
 
Graficke pismenko V 16. a 17. století patřil Lítov Perglarům z Perglasu, od r. 1685 Janu Ferdinandu a Františku z Písnice. Písnicové připojili ves ke svému hartenberskému panství a postoupili Lítov v r. 1764 Matěji Heinlovi a ten v r. 1766 kadaňskému měšťanu Adamu Lówovi. Jeho dcera Markéta přinesla Lítov v r. 1798 věnem svému muži Michalu Kahlerovi z Kadaně, jehož rod se zde udržel až do r. 1896. K Lítovu patřilo od r. 1787 panství Nový Dvůr s Pochlovicemi a Libocí.
 
Graficke pismenko Pozdně barokní zámek (čp. 1) si dal postavit v Lítově nejspíše brzy po r. 1766 Adam Löw. Je to obdélná dvouposchoďová budova s valbovou střechou a věžičkou (lampiónem) s  cibulkou uprostřed, s podstřešními mansardami s římsami, volutami a barokními okny. Hlavní vnější stěny jsou zdobeny půloobloukovými římsami a lizénami. Od poloviny 19. století byl zámek už jen sídlem správce panství.
 
Graficke pismenko V současnosti je zámek pěkně opraven, včetně bývalých hospodářských budov. Zámek je sídlem několika firem.

Text: turistické
26.1. 2006 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182