Terénní pozůstatky tvrze v sv. části obce na hraně nad Paléskový potokem a nivou řeky Bečvy. Znatelný pahorek jádra a dvou setřelých příkopů. Dnes zde jsou rodinný dům a zahrada. Archeologicky tvrz datovaná mezi 1. pol. 14. stol. a konec 15. stol.
Hlavní obrázek místa
Východní nároží pahorku tvrziště
© Jan P. Štěpánek 10/2007
Graficke pismenko Nenápadné terénní pozůstatky tvrziště na hraně terasy nad Paléskovým potokem a širokou nivou řeky Bečvy v severovýchodní části obce Pržno na Vsetínsku (9 km jižně od Valašského Meziříčí a 6 severozápadně od Vsetína). V místě jádra tvrze se dnes nachází novostavba velkého rodinného domu, při jehož stavbě byl z velké části setřen příkop vymezující jádro od plochy tzv. předhradí. Jelikož ale leží většina plochy tvrze na soukromém pozemku, který je z velké části oplocen, je nesnadné se k jakémukoliv výraznějšímu terénnímu reliktu tvrze dostat a získat tak přehled o dispozici. Nepřehlednosti velmi napomáhá i bujná vegetace.
Jan P. Štěpánek, 8.11. 2007

  historie

  První možná zmínka o existenci zdejší tvrze pochází z roku 1372, kdy se po Pržne píše biskupský leník Těšold. Mezi leníky patrně patřili i jakýsi Stach (1378–80) a Jan (také Hanuš, 1378–1412). Na Pržně patrně sídlil i Janův příbuzný Pavlík (1408–47). Poslední osobou, která se po Pržně psala, byl jakýsi Protivec, který zemřel nedlouho před rokem 1480. Tato doba ne náhodou koresponduje s archeologicky určeným zánikem tvrze. V roce 1505 se Pržno

  Jan P. Štěpánek s využitím M. Plaček :Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri, 8.11. 2007

  popis

  Popis tvrze v Pržně
  Z tvrziště samého se dochoval jen výrazný nepravidelně oválný pahorek nad Paléskovým potokem s osami přibližně 25 x 19 m. Od nivy řeky Bečvy je pahorek převýšen asi o 5m. Od pokračujícího terénu, který se na západ mírně zvedá, bylo tvrziště odděleno příkopem 11 m širokým. V současnosti je příkop dosti setřen a asi již jen 1 m hluboký. Pro běžného návštěvníka je tento příkop takřka neviditelný, neboť se silně zarostlý a nepřehledný. Připomíná

  Jan P. Štěpánek s využitím M. Plaček :Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri, 8.11. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  tvrz
  terénní náznaky
  nepřístupno
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Vsetín  (VS)